Elérhetőségek

Dánszentmiklósi Mosolygó Alma Óvoda és Mini Bölcsőde

Intézményvezető:
Dr. Petrik Gábor Andrásné
Cím: 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1
Telefon: +36-53 /374-016
E-mail: mosolygoalma4@gmail.comRólunk

Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek óvodánkat és mini bölcsődénket.

Intézményünk többcélú intézmény. A köznevelési feladat és az óvodai nevelés mellett, szociális feladatot is ellát mini bölcsődei keretek között. A bölcsőde a 3 évnél fiatalabb gyermekek nappali gondozására, nevelésére és ellátására szakosodott intézmény. Dánszentmiklós egyetlen óvodája, bölcsődéje a miénk, amely 2010. szeptember 01-től bölcsődés korú gyermekeket egységes óvoda-bölcsődében, majd 2018. szeptember 01-től mini bölcsődei csoportban fogad. Intézményünk két épületben 4 óvodai csoportban és 1 mini bölcsődei csoportban látja el a gyermekek gondozását, nevelését, az iskolai életmódra való felkészítését.

Az intézmény fenntartója Dánszentmiklós község Önkormányzata.

Az óvoda/ mini bölcsőde dolgozói szakképzett óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők, pedagógiai asszisztensek  dajkák, akik hittel és lelkesedéssel végzik nevelő munkájukat. Óvodánkban a pedagógiai asszisztensek és a dajkák az óvodapedagógusok mellett a csoportokban dolgoznak, ezzel biztosítani tudjuk a gyermekek életritmusának megfelelő napirendet. Nevelőtestületünk szakmai tudására, saját emberi erőforrására, adottságára, végzettségére támaszkodva, a mai kor társadalmi igényeinek megfelelően korszerű, a nevelés távlatait is figyelembe vevő óvodai nevelőmunkát végez.

Azt a lehetőséget választottuk, hogy saját Pedagógiai Programot írunk, melyben részletesen kifejtjük konkrét nevelési elképzeléseinket. A Pedagógiai Program elkészítése során figyelembe vettük a törvényi szabályozásokat, szakmai helyzetelemzést, partneri elvárásokat és szakmai – pedagógiai hagyományainkat. Pedagógiai programunk a külső világ tevékeny megismerése témaköreire épül, melyeket projektekkel dolgozunk fel. A PP megvalósításával célunk: A gyermek - miközben felfedezi környezetét - olyan tapasztalatok birtokába jusson, melyek a környezetben való (életkorának megfelelő) biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek.
 

A „Zöld Óvoda” címet 2015-ben nyerte el óvodánk. Ez a természethez való pozitív viszony kialakítása, az ÖKO látásmód környezettudatos magatartásformák és szokások megszilárdításához vezet.

Fő célkitűzésünk a környezettudatos magatartás érzelmi megalapozása mellett a természetóvó magatartás kialakítása. A saját környezetükre igényes természet szerető- és tisztelő, környezettudatosan gondolkodó gyermekké válás elősegítése. Ennek megvalósításához udvarunk elengedhetetlen helyszín. Az óvoda udvara a környék intézményei közül a legjobb adottságokkal rendelkező terület. Az intézmény területén található a „kiserdő”, melyben vadon nőnek az avarban a növények. Vannak benne fészekodúk, madáretetők és itatók egyaránt.
 

Ennek a nevelési lehetőségeit kihasználva csatlakoztunk 2017 -ben a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület „Madárbarát Óvoda” alprogramja keretében meghirdetett „Madárbarát Óvodakert” programhoz, melynek célja a mindennapi madárvédelem lehetőségeinek bemutatása, madárvédelmi eszközök folyamatos készítése, alkalmazása mellett a táplálékot, fészkelő- és búvóhelyet jelentő természetes élőhelyek kialakítása, védelme is.

A komposztálás lehetőségét is biztosítjuk óvodánk kertjében, mellyel a környezetbarát magatartást, illetve környezettudatos szemléletformálást kívánjuk elősegíteni, melynek során nemcsak az óvodás gyermek szemléletét formálhatjuk, hanem hatást gyakorolhatunk a szüleikre és az egész felnőtt társadalomra is. Tudatosan törekszünk továbbra is az udvarunk tervezésénél a kedvező természeti adottságok kihasználására, melyet pedagógiai elveink, céljaink alapján kívánunk kialakítani a fenntartó, a szülők és a „Huncutka” alapítványunk segítségével, támogatásával.
 

A „Boldog Óvoda” programjának fókuszában az áll, hogy hogyan lehet a negatív gondolkodásmódon változtatni és a tanulásban egy optimista hozzáállást kialakítani a gyermekek körében.
 

A „Biztonságos Óvoda” program célja az óvodások biztonságosabb közlekedésre való felkészítésének elősegítése: az óvodák, óvodapedagógusok közlekedésbiztonsági szakmai támogatása

Nevelésünkben nagy hangsúlyt kap a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel való foglalkozás az integráció, inklúzió, hátránycsökkentő szerep valamint a tehetséggondozás.

Az óvodánk felvállalja a sajátos nevelési igényű gyermekek /SNI/ integrált óvodai nevelését, fejlesztését, melyet megfelelően felkészült szakemberek végeznek.
Logopédusunk, gyógypedagógusunk, óvoda pszichológusunk, fejlesztő pedagógusunk szükség szerint látja el a fejlesztésre szoruló gyermekeinket.
Tehetséggondozás keretében Bozsik foci, Zene ovi,és gyermektánc működik az intézményben, óvodapedagógusok vezetésével.

Az intézmény az alapfeladat ellátása mellett különféle szolgáltatásokat is szervez.
A nevelési idő alatt biztosított szolgáltatások:

  • Logopédiai fejlesztés / óraadó tanárral/
  • Gyógypedagógiai fejlesztés / óraadó tanárral/
  • Hit – és vallás oktatás
  • Só szoba használat

A nevelési időn túli választható szolgáltatások, melyeknek költségeit a szülők finanszírozzák és a szülők igényeinek felmérése alapján a következő

Játékos angol

Ezenkívül változatos programokat, kirándulásokat, játékos délelőttöket- délutánokat, bábelőadásokat, zenés műsorokat  szervezünk.

Az óvoda a családi nevelést kiegészíti. Óvodánk nyitott a szülők számára, gyermekeik óvodai életébe szülői értekezletek, fogadó órák, közös programok, nyílt ünnepek alkalmával tekinthetnek be.

Felismertük a partnerközpontú gondolkodás fontosságát, a minőségi munka jelentőségét, megalkottuk az óvodai nevelés kulcsfolyamatainak folyamatszabályozását, melyek elengedhetetlenek a szervezett, magas szintű óvodai működéshez.

Nyitottak vagyunk a partneri elvárások iránt, de szolgáltatásainkat a szakmaiság és a gyermekek mindenek felett álló érdekét szolgáló szempontok határozzák meg.

Büszkék vagyunk arra, hogy a szülők partnernek tekintenek bennünket gyermekeik nevelésében és reméljük, hogy boldog gyermekkort tudunk biztosítani a ránk bízott gyermekek számára.

 


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Dánszentmiklósi Mosolygó Alma Óvoda és Mini Bölcsőde - Magyar